Szereg badań nieniszczących

 

Badania nieniszczące jest to szereg technik badawczych wykorzystywanych do wykrywania wad i określenia stanu materiałów w sposób niedestrukcyjny dla badanych obiektów. Najczęstsze pole ich zastosowania to badania nieniszczące metali i ich połączeń w różnych gałęziach przemysłu m.in. konstrukcji stalowych, energetyki czy petrochemii.

Jakie badania nieniszczące wyróżniamy?

badania nieniszcząceTego typu badania wykorzystywane są w badaniu złączy spawanych, lutowanych odlewów oraz odkuwek. W związku z zapotrzebowaniem na badania materiałów niemetalicznych mogą służyć także do badania innych materiałów takich jak np. laminaty, materiały polimerowe, elementy betonowe lub badania elementów elektronicznych. Bardzo dobrze odnajdują się także jako techniki pozwalające na bieżącą diagnostykę i monitoring pracujących instalacji co pozwala na określenie stanu technicznego badanych obiektów. Ze względu na wykorzystywane zjawiska i możliwości poszczególnych technik badania nieniszczące dzielą się na poszczególne rodzaje: badania radiograficzne RT, analogowe cyfrowe RT-DR, RT-CR badania ultradźwiękowe UT w tym zaawansowane techniki takie jak: UT-PA (z ang. Phased Array) TOFD (z ang. Time of Flight Diffraction), ultradźwiękowe badania szczelności TT, ultradźwiękowe badania grubości UTT/UTM, badania magnetyczno-proszkowe MT, badania penetracyjne PT, badania wizualne VT, badania identyfikacji materiału PMI, badania twardości HT, badania prądami wirowymi ET, pomiary zawartości ferrytu FT, badania szczelności LT.

Dzięki badaniom nieniszczącym jesteśmy w stanie wskazać miejsca, które mogą wymagać remontu a ciągły monitoring umożliwi zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych i niebezpiecznych awarii. Różnorodność badanych obiektów wynika z szerokiej gamy dostępnych i stosowanych technik NDT, która w praktycznie każdym przypadku pozwala na dobranie odpowiedniej metody i specjalnego podejścia.