Typy hydroizolacji budynku

Hydroizolacja ścian fundamentowych jest podstawowym elementem decydującym o trwałości budynku i nośności fundamentów. Źle wykonane prace izolacyjne lub użycie niewłaściwych materiałów będzie skutkowało w przyszłości wieloma poważnymi problemami i nieuniknionymi wadami konstrukcyjnymi.

Kiedy izolacja przeciwwodna, kiedy przeciwwilgociowa?

skuteczna izolacja przeciwwodna piwnicAby odpowiednio dopasować rodzaj hydroizolacji należy poznać warunki gruntowo-wodne na terenie działki. Grunty mogą być przepuszczalne lub spoiste, poziom wody gruntowej może być niski i niezagrażający budynkowi albo wysoki lub okresowo podnoszący się, co stanowić może problem. Tylko szczegółowa wiedza na ten temat pozwoli dopasować rodzaj izolacji i wybrać odpowiednie materiały. Pamiętajmy, że podczas budowy konieczne będzie wykonanie dwóch rodzajów izolacji, które będą ze sobą szczelnie połączone. Jest to izolacja pionowa oraz pozioma. Izolacja pionowa wykonywana jest na ścianach fundamentowych lub ścianach piwnicznych (zewnętrznych lub wewnętrznych). Izolacja pozioma wykonywana jest na ławach fundamentowych lub na ścianie fundamentowej lub piwnicznej. Wyróżniamy również dwa podstawowe typy hydroizolacji, w zależności od warunków gruntowych i wodnych. Jest to izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna. Ta pierwsza stosowana jest w przypadku dobrze przepuszczalnych gruntów, w których woda opadowa rozchodzi się bez problemu, nie zalega w gruncie i nie napiera na mury budynku. W przypadku izolacji przeciwwilgociowej poziom wód gruntowych powinien być dużo poniżej poziomu usadowienia budynku. Izolacja przeciwwodna natomiast wykorzystywana jest w trudniejszych warunkach. Skuteczna izolacja przeciwwodna piwnic konieczna jest w sytuacji, kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki (budynek praktycznie stoi w wodzie), a grunty są spoiste, wody opadowe nie przenikają wgłąb gruntu, napierając tym samym na ściany budynku. Ten rodzaj hydroizolacji ma za zadanie chronić przed parciem wody na elementy konstrukcyjne budynku.

Szeroki wybór materiałów wykorzystywanych do hydroizolacji fundamentów pozwala na skuteczną i trwałą ochronę budynku nawet w trudnych warunkach. Do najchętniej wykorzystywanych materiałów należą materiały bitumiczne (masy, lepiki, roztwory, emulsje, pasty) oraz materiały cementowe w postaci szlamów uszczelniających.