W jakim celu odwadnia się osady po ściekowe?

Wiele osób zastania się, w jaki sposób znajdujące się w ściekach szkodliwe związki zostają zneutralizowane i wracają do nas w postaci czystej wody. Jak się okazuje, to, w jaki sposób przebiega proces oczyszczania, zależy głównie od rodzaju danej oczyszczalni i wybranej metody neutralizacji ścieków.

Jak odwadnia się osady ze ścieków?

odwadnianie osadówWybrana metoda oczyszczania ścieków i ich neutralizacji zależy głownie od danego rodzaju oczyszczalni. W obecnych czasach najczęściej oczyszcza się ścieki metodą biologiczną, chemiczną, lub też mechaniczną. Szczególnie częstą metodą neutralizacji ścieków jest tak zwane odwadnianie osadów. Jest to metoda wstępna, która wykorzystuje się zazwyczaj przed właściwym oczyszczaniem. Polega ona na oddzieleniu warstwy, w której znajdują się najbardziej szkodliwe związki, czyli osady, od zanieczyszczonej wody, którą można ponownie wykorzystać. W oczyszczalniach biologicznych, które najczęściej są montowane jako oczyszczalnie przydomowe, proces ten zachodzi w pełni naturalnie, bez żadnych dodatkowych czynników – osady naturalnie są wypychane na powierzchnię cieczy dzięki niższej masie. W oczyszczalniach profesjonalnych, w tym w miejskich oczyszczalniach, proces ten jest dodatkowo wspomagany, albo przez dodawanie do ścieków substancji chemicznych, albo poprzez mechaniczne rozwarstwienie. Woda, która pozostaje po rozwarstwieniu ścieków zostaje poddana dodatkowym czynnikom w celu jej oczyszczenia, a osady zastają na dnie zbiornika oczyszczającego. Po wyschnięciu, można je wykorzystać na przykład jako nawóz.

Obecnie coraz popularniejsze stają się przydomowe oczyszczalnie ścieków, które, ze względu na mniejsze rozmiary,  do oczyszczania wykorzystują przede wszystkim naturalne procesy zachodzące  w przyrodzie. Jednym z nich jest mechanizm rozwarstwiania, polegający na naturalnym rozdzieleniu się ścieków na warstwę osadów i warstwę zanieczyszczonej wody, która nadaje się do ponownego wykorzystania.