Zakładanie spółki – rejestracja w KRS

 

Jednym z najbardziej nastręczających problemów przy zakładaniu spółek jest ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Teoretycznie zabieg ten jest tylko technicznym potwierdzeniem istnienia spółki, ale wymaga spełnienia licznych wymagań.

Jak zarejestrować spółkę w KRS?

rejestracja spółekPo pierwsze, rejestracja spółek w krs musi zacząć się od złożenia odpowiedniego wniosku. Istnieją dwie możliwe formy – papierowa lub elektroniczna. Taki wniosek w formie papierowej można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu – Krajowego Rejestru Sądowego lub wysłać pocztą. Forma elektroniczna jest natomiast znacznie szybsza, ale wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych. Należy bowiem skorzystać ze specjalnego systemu teleinformatycznego, w którym trzeba się najpierw zarejestrować. Do tego wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Te, dość skomplikowane wymogi techniczne spowodowały, że jednak popularniejszą formą okazuje się papierowy wniosek. Ten należy sporządzić na odpowiednim formularzu, dostępnym w sądzie lub na stronie internetowej. Niezależnie od tego czy wybierzemy formę elektroniczną czy pisemną, do wniosku należy dołączyć ten sam zestaw dokumentów. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą to: umowa spółki, dokument, dotyczący zgody na powołanie, dokument o powołaniu członków zarządu spółki, wykaz wspólników, wykaz adresów członków zarządu spółki, oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału oraz nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginałach lub urzędowo poświadczonych odpisach.

Finalnie, składając wniosek o wpis, należy uiścić opłatę w wysokości 500 złotych tytułem wpisu oraz 100 zł tytułem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wpis w KRS może być zatem bardzo prostą czynnością, o ile tylko pamięta się o podstawowych zasadach.